Як Заповнити Звіт про Проходження Практики

Звіт про проходження практики – головний документ, який підтверджує факт присутності студента на виробництві та здобутті практичних професійних навичок. Обовʼязковим доповненням до звіту є щоденник.  Якщо його немає, студент не може бути допущений до захисту.

Як заповнювати щоденник практики? Яка інформація мусить бути в ньому зображена? Чи існують якісь особливі вимоги щодо оформлення? З усіма цими важливими питанням спробуємо розібратися разом із вами.  

Що таке щоденник?

Щоденник звіту оформляється куратором або складається студентом самостійно і виконує роль часопису. У ньому міститься інформація щодо кожного дня, який практикант провів на підприємстві: дати, діяльність та позначки про виконання поставлених задач.

звіт про проходження практики - правила

Під час практики він стає головним документом студента. Що стосується того, як заповнити щоденник з практики, робити це потрібно щодня, орієнтуючись на отриманий досвід. В ідеалі брати його беруть із собою на виробництво і в кінці дня вносити головні тези.

Оформляється щоденник відповідно до вимог та стандартів навчального закладу та Міністерства освіти. Після захисту практики документ потрапляє до архіву ВНЗ чи коледжу, де перебуває до моменту закінчення студентом навчання.

Ми радимо заповнювати документ регулярно, день за днем. Так ви точно нічого не проґавите і полегшите собі життя в процесі підготовки звіту. Або можете замовити звіт з практики.

З яких дисциплін найчастіше вимагають звіт про проходження практики?

Виробнича практика є одним із завершальних етапів набуття практичного професійного досвіду та навичок майбутньої роботи як дипломованого спеціаліста та передбачає повне виконання трудових функцій під керівництвом досвідченого наставника – куратора від виробництва. Переддипломна практика займає особливе місце у системі підготовки фахівців. Основні завдання виробничої практики полягають у закріпленні теоретичних знань, практичних умінь, навичок, здобутих студентами на аудиторних заняттях.

Ця практика проводиться для бакалаврів 4 курсу навчання в умовах максимально наближених до майбутньої професійної діяльності. Статистики, яка б могла підсвітити, що студентам одних дисциплін доводиться здавати звіти частіше, ніж іншим, не існує. Всіх студентів ВНЗ чекає здобуття практичних навичок на підприємствах/судах/шкільних закладах/адміністративних установах тощо та подальша здача звітності. Залежно від спеціальності, яку здобуває студент, в інституті чи університеті, він може здавати:

 • звіт про проходження педагогічної практики;
 • звіт про проходження практики юриста;
 • звіт про проходження практики психолога;
 • звіт про проходження практики в готелі;
 • звіт про проходження практики програміста.

Цей список можна продовжувати майже нескінченно. Але суть залишатиметься незмінною: практика є невіддільна (частина/ознака) частиною навчання, і по її закінченню має писатися висновок у вигляді звіту.

Як заповнити щоденник практики: пʼять основних правил

Ми уважно вивчили всі нюанси заповнення документа та виділили 5 найважливіших правил, які впливають на підсумкову оцінку:

Правило №1. Подбайте про те, щоб заповнювати щоденник однією і тією ж ручкою. Незлагода у кольорах пасти робить зовнішній вигляд документа вкрай неохайним. Важливо також уникати помилок, виправлень та виході за межі таблиці.

Правило №2. Обовʼязково додайте до документа хоч кілька записів керівника виробництва: коментарів, пояснень, подяк за успішне виконання поставлених задач. Ваш викладач повинен бачити, що ви справді були на практиці та брали активну участь у робочому процесі. 

Правило №3. Подивіться, чи виставив керівник підсумкову оцінку. Не страшно, якщо вона виявиться не надто високою. До заліковки цей бал не вноситься та не впливає на вашу загальну успішність.

Правило №4. Переконайтеся, що керівник написав для вас персональну характеристику.

Правило №5. Наприкінці навчання перевірте, чи є у вашому щоденнику підписи керівників з університету та з виробництва. Без них документ неможливо буде захистити.

Бонусна порада №6. Форму, методичні рекомендації та зразок заповнення можна знайти на сайті ВНЗ (коледжу, технікуму). 

Як писати щоденник з практики залежно від виду останньої?

Існує 3 види студентських практик під час проходження кожної з яких обовʼязково треба заповнювати щоденник:

види студентських практик
 1. Навчальна. Заносять спостереження та результати виконання нескладних завдань. Попри те, що задачі можуть бути однотипними та максимально простими, описувати їх реалізацію потрібно щоденно та докладно.
 2. Виробнича. Щодня записують виконані завдання, невеликий звіт щодо використання на практиці теоретичних знань.
 3. Переддипломна. Націлена на дослідження та пошук інформації для майбутньої роботи. Тому у щоденник записують усе, що може надалі стати в пригоді для роботи над будь-яким проєктом.

Крім звітів про те, що було виконано під час проходження, до документа включають дані про:

 • пройдені інструктажі (з техніки безпеки, охорони праці та ін.);
 • відвідування дослідницьких семінарів та екскурсій на виробництві;
 • відвідування масових заходів, у тому числі профспілкових;
 • вивчення документації та нормативно-правових актів підприємства.

Обсяг залежить від програми навчання та методичних вказівок навчального закладу.

Яке підприємство краще для проходження практики: державне чи приватне?

Безумовно, головне питання, яке постає перед студентами ВНЗ, — де проходити практику? Багато навчальних закладів заохочують, якщо студенти самостійно визначаються з місцем практики: домовляються з компанією, просять написати листа про прийом та стежать за заповненням усіх необхідних паперів. Але якщо раптом не вийшло – ВНЗ зобов’язаний розподілити учнів сам по тих організаціях, з якими має домовленості. Тобто варіантів два: або студент шукає місце сам, або це робить за нього ВНЗ.

Великої різниці, чи буде підприємство практиканта державним, чи приватним, немає. Вибирати потрібно виходячи з особистих уподобань та планів на майбутнє. Важливо, щоб місце для практики було максимально схоже на компанію, де студент планує працювати після закінчення університету. Таким чином під час навчання в університеті можна буде максимально заглибитися в робочу атмосферу та зрозуміти, чого чекати від карʼєри в майбутньому.

Незалежно від того, в якій установі чи компанії працюватиме практикант, йому необхідно буде скласти та здати звіт про проходження практики на підприємстві. Цей вид роботи мусить містити:

 1. Аналіз діяльності підприємства чи установи (державного, громадського): сфера діяльності, аналіз організаційних та управлінських засад, аналіз основної діяльності.
 2. Визначення її місця, ролі та значення у певному процесі.
 3. Виявлення сильних сторін та переваг, а також слабких сторін та недоліків діяльності.
 4. Реальні приклади та пропозиції щодо покращення діяльності, посилення конкурентних позицій, які можуть бути засновані як на аналізі внутрішнього середовища суб’єкта ринку, так і на загальних тенденціях розвитку напряму та їх імплементації до цього рівня.

Звіт про проходження виробничої практики на підприємстві ТОВ чи іншої організаційної форми студент мусить здати разом із щоденником та характеристикою. Остання пишеться керівником підприємства, який був відповідальним за практиканта. 

Звіт про проходження переддипломної практики на підприємстві має містити дані про набуті під час роботи в компанії навички, уміння, компетентності. Прошитий або скріплений скобами звіт та щоденник практики студенти здають керівнику практики від кафедри на останньому тижні практики. Студенти окремих спеціальностей можуть навіть подати звіт про проходження практики в районній державній адміністрації, якщо це місце є релевантним для їх майбутньої карʼєри.

Як написати звіт про проходження практики: що вказувати обов’язково?

Усі записи мусять містити:

 1. Дату внесення запису.
 2. Інформацію про завдання та рефлексію.
 3. Підпис керівника.
 4. Міні-опис результатів.

Додатково до звіту прикладають заповнені рукою практиканта зразки бланків (які використовувалися) та заяв (щодо закріплення на місці отримання практичного досвіду). Зразки бланків та заяв можна попросити у наукового керівника. Весь додатковий матеріал допомагає краще оцінити студента.

Записи повинні підтверджуватись підписом та печаткою керівника підприємства.

Як заповнити щоденник з практики: ключові вимоги щодо оформлення 

Самостійне оформлення документа має відбуватися з суворим дотриманням вимог навчального закладу та дійсних ГОСТів. Окремо слід враховувати вимоги до оформлення титульного листа та таблиць.

Інформація, що має бути відбита у титульному листі

Титульний лист звіту повинен містити такі дані:

 1. Назву навчального закладу, факультету та дисципліни, за якою навчається студент.
 2. П.І.Б., курс, спеціалізація студента.
 3. Тип та тривалість навчання.
 4. Інформацію про підприємство.
 5. П.І.Б. керівників (навчального закладу та підприємства).
 6. Дату, місто.

Інформація, що треба показати у таблицях

Таблиці потрібно розбити на кілька стовпців, число та зміст яких варіюється залежно від типу практики та стандартів ВНЗ. У них вказуються:

 1. Дата.
 2. Відділ.
 3. Діяльність.
 4. Час, витрачений на виконання завдання.
 5. Посада, на якій перебуває практикант.
 6. П.І.Б. керівника відділу.
 7. Відмітки про виконану задачу.
 8. Примітки.

Щоденник — частина звіту, яка підшивається до нього разом із характеристикою студента та відгуком.

Запитання та відповіді

Які дані має містити звіт про проходження практики?

Звіт з виробничої практики складається з чотирьох основних структурних розділів: введення, теоретичної частини, практичної частини та висновку. Кожен із розділів має власну структуру та зміст.

Як заповнити щоденник з виробничої практики?

Заповнювати щоденник треба в кінці кожного учбово-робочого дня на підприємстві, фіксуючи у ньому всі виконані завдання.

Скільки сторінок має містити звіт про проходження практики?

Обсяг звіту про проходження переддипломної (виробничої) практики становить 6-10 сторінок (без урахування документів, що додаються до звіту).

Чи можна звіт про проходження практики на підприємстві здати в електронному вигляді?

Традиційно звіти про проходження практики здаються студентами у письмовому чи друкованому вигляді. Проте ви можете уточнити на кафедрі чи у відповідального викладача, чи буде умісним подати звітність в електронній формі.

Як написати висновок до звіту з практики?

У заключній частині звіту обов’язково вказуються висновки та пропозиції, зроблені студентом на основі виявлених недоліків та проблем у роботі виробництва. Висновок не повинен перевищувати двох сторінок. У цьому розділі підтверджується актуальність обраної студентом у межах практики теми, підтверджується досягнення поставленої мети, перелічуються висновки, засновані на поставлених раніше завданнях. Студент оцінює якість виконаної роботи та вказує можливість застосування отриманих результатів у курсовій чи дипломній роботі.