Бізнес План: Визначення та Стандарти

Здобуття успіху в галузі підприємництва вимагає від нас грамотного розроблення бізнес плану, а саме стратегії та ретельного аналізу всіх складових ринкової діяльності. Бізнес план – це інструментарій, здатний допомогти нам визначити наші перспективи, оптимізувати розподіл ресурсів та забезпечити гнучкість перед викликами зовнішнього середовища. У даній статті ми зосередимося на основних принципах бізнес плану, вимогах до його розробки, структурі, а також стандартах бізнес планування, які дозволять вашим компаніям просуватись вперед на шляху до успіху.

Що таке бізнес план

Бізнес план – це стратегічний інструмент, який гармонійно об’єднує цілі компанії, підходи до реалізації та управління ресурсами та ризиками. Він є ключем до оцінки потенціалу успіху вашого проєкту, забезпечує адекватну підготовку до вирішення можливих викликів та відкриває нові горизонти для розвитку вашого бізнесу.

Бізнес план та вимоги до його складання

Підготовка бізнес плану вимагає чіткого визначення мети та завдань вашого підприємства. У ньому слід представити глибокий аналіз ринку, вивчити конкурентів, врахувати наявні ресурси, оцінити фінансові перспективи та розробити ефективну маркетингову стратегію. Завдяки якісному бізнес плану ви зможете довести інвесторам привабливість своєї ідеї, залучити кредитні ресурси та знайти надійних партнерів для співпраці.

Створення успішного бізнес плану передбачає врахування таких ключових аспектів:

 1. Ідентифікація цільової аудиторії. Визначте потенційних клієнтів для вашого бізнесу та акцентуйте на них увагу у вашому плані.
 2. Висвітлення конкурентних переваг. З’ясуйте, чим ваш продукт або послуга відрізняється від інших, і поясніть, як це допомагає вам конкурувати на ринку.
 3. Розробка ефективної маркетингової стратегії. Опишіть підхід до просування вашого продукту чи послуги, який сприятиме залученню клієнтів та розвитку бізнесу.
 4. Фінансове планування. Створіть деталізований фінансовий план, що охоплює прогнози продажів, витрат, доходів, інвестицій та аналіз ризиків.
 5. Вичерпний опис продукту чи послуги. Подайте інформацію про продукт або послугу, що ви пропонуєте, враховуючи особливості, переваги та цінність для споживачів.
 6. Організаційна структура. Розкажіть про структуру вашого бізнесу, зокрема про функції та обов’язки різних членів команди.
 7. Розклад робіт. Включіть у план детальний графік виконання завдань та дій, спрямованих на досягнення бізнес-мети.
 8. Аналіз ринку. Вивчіть ринок та його потенціал для вашого продукту або послуги, аналізуйте конкурентів, потенційних клієнтів та тенденції ринку.
 9. Оцінка перспектив розвитку. Висвітліть майбутні плани щодо розвитку бізнесу, такі як збільшення обсягів продажів, запуск нових продуктів або послуг, розширення ринків тощо.
 10. Юридичні та фіскальні аспекти. Врахуйте в бізнес плані правові та податкові питання, що стосуються вашого бізнесу, наприклад, форму власності, податки, ліцензування та інші юридичні вимоги.
 11. Відповідність цілям і завданням. Забезпечте, що бізнес-план відповідає основним цілям і завданням вашого бізнесу, які ви визначили на початковому етапі планування.
 12. Привабливість для інвесторів. Якщо ви маєте намір залучати інвестиції для розвитку вашого бізнесу, зробіть ваш бізнес план привабливим для потенційних інвесторів, включаючи детальний аналіз ризиків та прогнозів прибутків.
 13. Структура та зміст. Ваш бізнес план має бути структурованим та змістовним, щоб легко та доступно викласти всю необхідну інформацію про бізнес.
 14. Оновлення та коригування. Бізнес-план – це документ, який потребує регулярного оновлення та коригування залежно від змін у бізнесі, ринкових умовах та конкурентному середовищі.

Успіх вашого бізнесу залежить від якості планування та від вашої здатності оперативно реагувати на зміни на ринку. Дотримуйтеся цих принципів, і ваш бізнес-план стане дієвим інструментом на шляху до успіху.

Структура бізнес плану

Структура бізнес плану може різнитись, в залежності від різних факторів, але зазвичай включає наступні розділи:

 1. Резюме
 2. Опис компанії або підприємства
 3. Аналіз ринку
 4. Детальний опис основних послуг або продукції
 5. Маркетингова стратегія
 6. Структура компанії або підприємства
 7. Розділ про команду управління
 8. Фінансовий план
 9. Детальний аналіз ризиків

Як скласти бізнес план

Для розробки ефективного бізнес плану рекомендуємо дотримуватися наступних важливих кроків:

 1. Встановіть чіткі мету та цілі вашого підприємства, що спрямують ваш бізнес у правильному напрямку.
 2. Проведіть детальний аналіз ринку та конкурентів, щоб виявити можливості для вашого підприємства і підготуватись до викликів.
 3. Розробіть всебічну стратегію розвитку, яка враховує аспекти продукції, послуг, ціноутворення та маркетингових заходів, що допоможуть вам виокремитись на ринку.
 4. Створіть ефективну організаційну структуру та команду управління, яка підтримує вашу стратегію розвитку і прискорить досягнення мети.
 5. Розрахуйте ключові фінансові показники, включаючи витрати, доходи та прибуток, що дозволить планувати операції та оцінювати ефективність вашого бізнесу.
 6. Вивчіть ризики, з якими може стикнутися ваше підприємство, та розробіть стратегію мінімізації цих ризиків для забезпечення стабільного розвитку та зниження впливу негативних факторів.

Стандарти бізнес планування

Відомі світові організації відпрацювали стандартизовані принципи бізнес-планування, які пропонують свої зразки для створення вашого власного ефективного бізнес плану.

бізнес план стандарти

Стандарт Unido

Стандарт UNIDO у сфері бізнес-планування – це провідна методика, створена авторитетною Організацією Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку. Цей підхід забезпечує допомогу у розвитку підприємств у країнах із низьким та середнім рівнем доходів, ґрунтуючись на перевіреному досвіді відомих бізнес-лідерів та експертів.

Процес UNIDO стандарту розгортається у шести етапах, що дає можливість глибоко проаналізувати потреби бізнесу, розробити стратегію, виявити ризики та провести оцінку фінансової стабільності компанії. Цей стандарт – ефективний інструментарій для формування реалістичних та результативних бізнес планів, які допомагають підприємцям досягати успіху на ринку.

Стандарт Unido в деталях тут (англійською мовою).

Стандарт ЄБРР

ЄБРР, відомий як Європейський банк реконструкції та розвитку, діє як важливий каталізатор економічного зростання, пропонуючи фінансову підтримку для підприємств у різноманітних куточках світу. Щоб упевнитись у потенціалі успіху підприємств, ЄБРР розробив свій стандарт бізнес-планування – описуючи основні елементи плану, який організації повинні подати для отримання фінансування.

Стандарт вимагає, щоб бізнес план включав різні аспекти: опис компанії, ринкову стратегію, продукти чи послуги, структуру управління, фінансові показники та аналіз ризиків. Він також надає корисні настанови щодо підготовки фінансових показників, таких як звіти про прибутки і збитки, баланси та прогнозні потоки грошей.

Дотримуючись цього стандарту, підприємства зможуть розробити ефективний та професійний бізнес план, який може бути використаний для залучення фінансування від ЄБРР та інших кредитних установ, отже, забезпечуючи надійну підтримку для їхнього розвитку та розширення.

Детально про створення бізнес-плану ЄБРР можливо ознайомитись тут (англійською мовою).

Стандарт KPMG

Стандарт KPMG щодо бізнес-планування – це висококласна методологія розробки бізнес планів, що сприяє успішному прийняттю стратегічних рішень підприємствами. Забезпечуючи глибокий аналіз ринку, ідентифікацію конкурентних переваг, відточення стратегії, ефективне фінансове планування та прозорий контроль виконання, цей стандарт став прикладом якості в галузі. Розроблений провідною міжнародною консалтинговою компанією KPMG, він підкреслює наше невідступне прагнення до успіху та відповідального підходу до розвитку бізнесу.

Стандарт IFC

IFC (International Finance Corporation) являє собою глобальний інститут, що сприяє розвитку бізнесу в країнах з економікою, що розвивається, шляхом надання фінансової підтримки. Розуміючи важливість якісного бізнес-планування для успішного ведення підприємницької діяльності, IFC розробила комплексний стандарт у цій сфері, який містить докладні вказівки стосовно складу та наповнення бізнес плану.

Цей стандарт від IFC включає такі ключові розділи:

 • Вступний огляд
 • Характеристика бізнесу
 • Ринкові перспективи та маркетингові стратегії
 • Управління та команда
 • Оперативні процеси та виробничі потужності
 • Фінансові прогнози
 • Ризики та можливості
 • Висновки та рекомендації

Крім основних розділів, стандарт IFC включає поради щодо оформлення бізнес плану, які стосуються форматування тексту, використання графічних зображень та додаткових матеріалів, що можуть стати в пригоді потенційним інвесторам. Завдяки стандарту IFC підприємці можуть розробляти чіткі та впевнені бізнес плани, які сприятимуть залученню інвестицій та розвитку їхніх компаній.

Стандарт від Міністерства Економіки України

Стандарт бізнес-планування, розроблений Міністерством Економіки України, надає відмінні вказівки щодо структури, змісту та дизайну бізнес плану. Він включає ключові розділи, такі як опис проекту, аналіз ринку, маркетингові стратегії, фінансове планування та оцінка ризиків. Розрахунок показників ефективності та дотримання законодавства – невід’ємна частина успішного бізнес плану.

Цей стандарт був створений з метою допомогти підприємцям у розробці високоякісних бізнес-планів, які є ключовим інструментом при реалізації бізнес-проектів в Україні. Такий підхід сприятиме ефективному розвитку бізнесу та забезпеченню стабільності на ринку.

Ознайомитись з методичними рекомендаціями з розроблення бізнес-плану підприємств можливо тут.

Популярні запитання

Що таке бізнес план підприємства?

Бізнес план підприємства – це ключовий інструмент, який відображає головну мету, стратегічний курс, необхідні ресурси та потенційні ризики. Він дозволяє проглядати шлях до успішного розвитку бізнесу, прогнозувати та реагувати на можливі виклики, а також виявляти перспективи для подальшого зростання.

Хто складає бізнес план?

Ефективний бізнес план може бути розроблений як ініціативним власником компанії, так і професійною командою менеджменту. Проте, якщо необхідно, можна звернутися до досвідчених консультантів та експертів у сфері бізнес-планування для гарантії успіху вашого проєкту.

Що таке презентація бізнес плану?

Презентація бізнес-плану є його обличчям. У презентації ми вміло демонструємо найважливіші складові нашого бізнес-плану, включаючи цілі, стратегічний підхід, асортимент товарів та послуг, маркетингові заходи, фінансові показники, а також аналіз потенційних ризиків, які представлені у виразній та стислій формі.

Бізнес план стає ключовим інструментом для ефективного управління та стратегічного планування компанії, дозволяючи визначити пріоритетні напрямки розвитку, розподіл ресурсів, оцінку ризиків і привабити потенційних інвесторів та партнерів.

Рекомендую вам опиратися на відомі міжнародні стандарти бізнес-планування, такі як Unido, ЄБРР, KPMG, TACIS, IFC та вітчизняний стандарт від Міністерства Економіки України, які можуть допомогти вам розробити ефективний бізнес-план. Важливо пам’ятати, що основна мета бізнес-плану полягає в тому, щоб точно відображати реальні цілі, стратегії та ресурси вашої компанії, а також вміти адаптуватися до змін на ринку.