Як Написати Дипломну Роботу у 2024

Дипломна робота – обов’язковий проєкт, який необхідно захистити кожному студенту. Після цього йому видають «корочку», і навчання вважається завершеним. Вимог до неї пред’являється достатньо багато, плюс вони відрізняються для бакалавра та магістра. А іноді – змінюються і доповнюються. Щоб впоратися із написанням дипломної роботи, рекомендуємо уважно вивчити поради, як написати дипломну роботу у 2024 році.

Як написати дипломну роботу самостійно?

Загалом вимоги до роботи магістра та бакалавра приблизно однакові, але є відмінності. Почнемо із загальних рекомендацій до того, як написати дипломну роботу.

як написати дипломну роботу у 2024

Поради та вимоги до оформлення дипломної роботи

Зазвичай, університети та навчальні заклади мають свої власні правила оформлення дипломної роботи, тому перед початком написання необхідно ознайомитися з цими вимогами.

Якщо задаєте собі питання: “Як написати дипломну роботу”? – тоді потрібно почати з оформлення дипломної роботи. Це справа серйозна, яка вимагає точності та дотримання встановлених норм.

Вимоги до оформлення

 • Титульний аркуш має містити повну назву вашої роботи, ваше повне ім’я, а також назву та інформацію про ваш навчальний заклад. Це допоможе іншим людям легко знайти та ознайомитися з вашим дослідженням.
 • Ваша робота має бути написана українською мовою, що забезпечить зрозумілість та доступність для широкого загалу.
 • Текст повинен бути викладений відповідно до правил наукового стилю, а також мати чітку структуру, що включає в себе вступ, теоретичну та емпіричну частини, висновки та список використаних джерел.
 • Шрифт – Times New Roman; розмір – для заголовків – 16, для підзаголовків – 15, для основного тексту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Кожну сторінку роботи слід нумерувати, за винятком титульного аркуша, щоб забезпечити чіткість та організованість.
 • Необхідно вказати всі джерела, які ви використали під час написання роботи, у списку використаних джерел.
 • Дипломна робота має бути оформлена відповідно до встановлених нормативів та вимог до оформлення друкованих наукових праць. Це дозволить зберегти єдність та стиль дослідження.
 • Слід пам’ятати про наукову етику та уникати плагіату. Це дуже важливо, оскільки оригінальність дослідження – це головна складова успішного диплому.

Перед тим, як написати дипломну роботу, варто ретельно дослідити специфічні вимоги свого навчального закладу та вимоги щодо оформлення дипломних робіт у вашій галузі, оскільки вони можуть відрізнятися в залежності від цих чинників.

Загальні поради до дипломної роботи

 • Слід забезпечити логічну та послідовну структуру дипломної роботи, розпочинаючи з вступу та закінчуючи висновками.
 • Необхідно дбати про точність, граматичну правильність та зрозумілість викладу матеріалу.
 • Використовуйте наукову літературу яка відповідає актуальності вашої теми та вашої спеціальності.
 • Уникайте плагіату – це теж дуже важливо, оскільки такий порушення може мати каральні наслідки.
 • Використовуйте відповідні та дозволені методи дослідження та їх детальний опис.
 • Створюйте таблиці, схеми та графіки для ілюстрації результатів дослідження – це допоможе студентові більш точно відобразити свої наукові висновки.
 • Дотримуйтеся всіх вимог щодо оформлення документів, які встановлені навчальним закладом.

Пам’ятайте, що дотримання цих порад не тільки позитивно позначиться на результаті вашої роботи, але й підвищить ваш професійний рівень.

Вимоги до структури

Другий момент, на який важливо враховувати перед тим, як написати дипломну роботу – структура (дані з Wiki). Вона вже тривалий час зберігається незмінною:

 • титульний лист (оформлення згідно з шаблоном, який надає ВНЗ);
 • зміст (складається із назв розділів із зазначенням нумерації);
 • перелік умовних значень (розшифровка скорочень та термінів, якщо такі використовувалися у роботі);
 • основна частина (складається із вступу, розділів, підсумків наприкінці кожного розділу);
 • загальний підсумок (відповідає на запитання, запропоновані у вступі);
 • перелік використаних джерел (пишеться в алфавітному порядку, спочатку йдуть джерела на кирилиці, потім – латиною, за наявності більш як 5 електронних джерел вони оформляються окремим списком).

Також перед тим, як самостійно написати дипломну роботу, варто докладніше зупинитись на вступі. Тут потрібно представити загальну характеристику роботи в наступній послідовності:

 1. Актуальність теми (позначаєте важливість питання, що вивчається).
 2. Мета дослідження (складається відповідно до теми).
 3. Об’єкт дослідження (вказуєте, що досліджуєте – явище чи процес).
 4. Предмет дослідження (описуєте конкретну задачу, яка буде вирішена).
 5. Методи дослідження (вказуєте, які методи та для чого конкретно використовувалися).
 6. Наукова цінність результатів (вказуєте, чим цінні ваші результати від відомих раніше).
 7. Практичне значення результатів (вказуєте, у яких галузях їх можна використовувати).

Якщо отримані результати вже оголошувалися на наукових конференціях, тоді додатково вказується на яких саме.

Вимоги до оригінальності

Робота студентів обов’язково перевіряється на плагіат. Назва програми може відрізнятися залежно від ВНЗ, тому її потрібно уточнювати у викладача.

Як написати дипломну роботу без плагіату? Не копіювати чужі джерела цілими абзацами. Потрібно уважно вивчити матеріал, правильно структурувати його в голові, подумати, що, як і в якому порядку описуватимете. А потім викласти все це своїми словами.

Дипломи магістра та бакалавра: основні відмінності

Крім загальних вимог до диплома є низка моментів, без яких не прийматимуть роботу. Про них треба знати.

Як правильно написати дипломну роботу – вимоги для бакалаврів:

 • обсяг – 50-70 сторінок (без урахування списку джерел та інших додаткових сторінок);
 • кількість джерел, які повинно використати – 25-30 (якщо більше – вказуються лише найважливіші чи всі);
 • вивчення об’єкта дослідження – поверхове.

Як написати дипломну роботу – вимоги для магістрів:

 • обсяг роботи – 100-120 сторінок;
 • кількість джерел, які повинно використати – 100-120 (по одному на кожну сторінку);
 • вивчення об’єкта дослідження – глибоке.

При написанні важливо робити примітки на джерела, викладачі до них сильно чіпляються і можуть повернути диплом на доопрацювання.

Таким чином, якщо бакалаври можуть обійтися поверхневим вивченням об’єкта та написати роботу на 50 сторінок (трохи більше, ніж звичайна курсова), то магістрам потрібно максимально докладно досліджувати підприємство (уважно проаналізувавши, як мінімум, останні 5 років його діяльності).

Чому така різниця? Річ у тім, що магістр – це найвищий освітній ступінь. Відповідно, до диплома магістра висувають серйозніші вимоги.

Відповіді на поширені запитання

Де взяти методичку для написання диплома?

ВНЗ розміщують методичні рекомендації на особистих сайтах. У такому збірнику вказуються вимоги до обсягу, структури, технічного регламенту, необхідної кількості джерел та оптимального відсотка унікальності.

Як перевіряти унікальність?

Унікальність перевіряється за допомогою спеціального онлайн-сервісу. Якого саме – визначається керівництвом ВНЗ. Дізнатися назву сервісу можна у методичці або у викладача.

Що буде, якщо диплом не відповідає вимогам?

З першого разу ідеального результату не вийде. Дипломна робота здається частинами – по одному розділу. Викладач залишає зауваження, ви виправляєте – і так до ідеалу. Якщо здавати все регулярно й вчасно, у вас буде достатньо часу на виправлення помилок.

Скільки сторінок має бути в дипломній роботі?

Кількість сторінок у дипломній роботі залежить від установлених вимог навчального закладу та спеціальності. Зазвичай, дипломна складається з вступу, теоретичної та практичної частин, висновків, списку джерел та додатків. Кількість сторінок може варіюватися від 70 до 120 та більше, тож важливо уточнити вимоги до оформлення у наукового керівника або навчальний заклад.

Чи можу я курсову взяти за основу дипломної роботи?

Так. У разі, якщо ви вирішили використати курсову роботу як основу для дипломної, не забувайте про те, що вимоги до дипломної роботи можуть бути вищими, ніж до курсової. Вам можуть знадобитися додаткові розділи та поглиблене дослідження для більш повного аналізу теми. Крім того, дипломна робота повинна бути оригінальною та незалежною науковою роботою, тому необхідно забезпечити унікальність та розширення матеріалу. Не забувайте про вимоги до форматування та оформлення, тож зверніться до викладача-наукового керівника для детальних рекомендацій.