Що Таке Дисертація?

Дисертація – це

Дисертація – це розгорнуте наукове дослідження, яке проводиться з метою отримання наукового ступеня або звання. Це документ, який демонструє здатність автора до самостійного наукового аналізу, глибокого розуміння теми та внесок у розвиток наукової галузі. Дисертація включає в себе постановку проблеми, огляд існуючої літератури, методологію, збір та аналіз даних, а також висновки.

Докторська Дисертація – це

Докторська дисертація – це вищий рівень наукової роботи, який вимагає поглибленого аналізу та внеску в наукову галузь. Вона представляє собою оригінальне дослідження, що містить нові знання або значний теоретичний та практичний внесок у відповідну галузь. Основна мета докторської дисертації – демонстрація здатності автора до незалежного наукового дослідження на високому рівні.

Кандидатська Дисертація – це

Кандидатська дисертація – це перший рівень наукової роботи, необхідний для отримання наукового ступеня кандидата наук. Вона має менший обсяг порівняно з докторською дисертацією та зосереджена на специфічній науковій проблемі. Кандидатська дисертація вимагає виявлення нових фактів або закономірностей, але не обов’язково має містити значний внесок у наукову галузь.

дисертація - це

Структура Дисертації

Структура дисертації може варіюватися залежно від обраного наукового напрямку та типу дисертації. Однак, існують певні загальні елементи.

Структура Кандидатської Дисертації

 • Вступ: формулювання проблеми, її актуальності та мети дослідження.
 • Огляд літератури: аналіз існуючих досліджень та теорій.
 • Методологія: опис використаних методів дослідження.
 • Результати: представлення зібраних даних та їх аналіз.
 • Висновки: підсумки дослідження та їх наукове значення.
 • Список використаної літератури та додатки.

Структура Докторської Дисертації

 • Вступ: більш глибоке формулювання проблеми та її місце в науковій галузі.
 • Огляд літератури: широкий і поглиблений аналіз.
 • Методологія: детальний опис методів та підходів.
 • Результати: оригінальний внесок в науку, підтверджений даними.
 • Висновки: значний науковий внесок та рекомендації для подальших досліджень.
 • Список використаної літератури, додатки, іноді авторські публікації.

Популярні Запитання

 1. Що входить до основного тексту дисертації?

  Основний текст дисертації включає вступ, огляд літератури, методологію, результати дослідження та висновки.

 2. Хто може бути опонентом дисертації?

  Опонентом дисертації може бути кваліфікований науковець, який має ступінь доктора наук і досвід у відповідній галузі.

 3. Що таке автореферат дисертації?

  Автореферат дисертації — це короткий зміст основних положень та результатів дослідження, призначений для широкого кола читачів.

Корисні Посилання

 1. Каталог дисертацій Львівської Політехніки – офіційний ресурс, який надає доступ до широкого спектру дисертацій, опублікованих в Львівській Політехніці, з можливістю пошуку за різними критеріями.
 2. Вимоги до оформлення та захисту дисертації – веб-сайт, що надає інформацію про стандарти та вимоги до оформлення і захисту дисертацій в Україні, а також багатьох інших видів наукових та студентських робіт.

То ж, Що Варто Знати

Ми вже розуміємо що таке дисертація – це детальне наукове дослідження, що вимагає глибокого аналізу, здатності до самостійної роботи та оригінального внеску в обрану галузь. Часто дисертацію складно писати самому та необхідна допомога досвідченого фахівця – в такому випадку, ви можете замовити дисертацію або її правки чи перевірку на помилки.

Що розрізняють 2 типи дисертацій: докторські та кандидатські дисертації. Докторська дисертація передбачає створення значного внеску в науку та розвиток нових теорій, тоді як кандидатська зосереджується на конкретній проблемі та вимагає меншого обсягу дослідження.

Що структура дисертацій в загальному схожа, для обох типів дисертацій. Вона містить вступ, огляд літератури, методологію, результати дослідження, висновки, список використаної літератури та додатки. Структура може відрізнятися залежно від типу дисертації і специфіки дослідження.

А також звернули на важливі аспекти дисертацій. Основний текст дисертації включає ключові елементи дослідження. Опонент дисертації повинен бути кваліфікованим науковцем. Автореферат дисертації представляє короткий зміст роботи.

Маємо надію, що ми змогли відповісти на запитання: “Що таке дисертація?”, та конструктивно надали всю необхідну Вам інформацію. Були раді допомогти. Заходьте ще на Курсова.Укр – ми завжди відкриті для всіх, хто дійсно хоче вчитися!