Структура Есе – Вимоги МОН України 2024

Есе – поширений тип навчальних робіт, який задають і школярам, ​​і студентам інститутів та коледжів. Його можуть задати з різних предметів: української чи іноземної мови, літератури, історії, суспільствознавства, правознавства, інших гуманітарних, природничих і навіть точних наук. Викладачі звертають увагу не лише на зміст роботи, а й на правильність її оформлення есе. Щоб вам було простіше отримати високу оцінку, розповімо, як правильно створюється структура есе за вимогами МОН України.

Наразі у 2024 році на сайті МОН, вимог до написання есе ви не знайдете, але знайдете багато новин про різні конкурсні програми, гранти, стипендії, де основним критерієм є – написання есе з певної теми. Саме проаналізувавши вимоги за цими програмами та грантами, ми підготували універсальні вимоги до написання та структури есе, що і є актуальними у 2024 році.

Структура есе ЗНО та університету: що треба знати?

структура есе 2024

Есе — це нарис студента на задану тему, який висловлює обґрунтовану авторську позицію та написаний у вільній формі. Зазвичай як тема есе наводиться цитата, ставиться полемічне питання чи наводиться ситуація з професійної сфери діяльності, яку має осмислити учень. 

Структура написання есе зазвичай складається з таких частин: 

 • вступ; 
 • основна частина; 
 • висновок; 
 • список літератури. 

За правилами оформлення, ці елементи плану не супроводжуються заголовками, робота пишеться суцільним текстом. Титульний лист до структури есе зазвичай не входить, але радимо уточнити цей момент у педагога: якщо робота велика, він може знадобитися. У такому разі на ньому вказують назву навчального закладу, предмет, тему роботи, ПІБ та номер групи студента, ПІБ, ступінь та посаду викладача. 

Вступ

Традиційно структура есе починається зі вступної частини, яка займає 15-20% від загального обсягу роботи. Тут автор пише про актуальність теми, може коротко згадати тих дослідників, які їй займалися. 

Основна частина 

У цьому розділі студент розкриває суть роботи, відповідає на поставлене запитання, коментує цитату або пропонує розвʼязання проблеми. Як правило, у цій частині есе структури студент пише 1-2 твердження, підкріплюючи їх аргументами з літератури, наукових статей, власного досвіду, життя. 

Висновки 

Закінчується робота автора підбиттям підсумків викладеного матеріалу та міркуваннями про подальші перспективи вивчення теми. 

Бібліографія 

Фінальним штрихом есе структури є перерахування використаних при написанні твору джерел в алфавітному порядку або відповідно до порядку їхньої згадки в тексті роботи. 

Варто зазначити, що структура есе на ЗНО дещо відрізняється від загальноприйнятої у школах та ВНЗ. Головною її відмінністю є відсутність бібліографії наприкінці твору. 

Структура есе: особливості написання

При написанні структури есе треба враховувати такі нюанси:

 1. Введення та висновок повинні акцентувати увагу на темі твору (у вступі – вона позначається; у заключній частині – робиться висновок).
 2. Текст треба розділяти на абзаци, червоні рядки. Це дозволяє забезпечити легке сприйняття твору.
 3. Для викладу думок найчастіше використовують емоційний, експресивний, художній стиль.

До поширених помилок, що зустрічаються при написанні структури есе, відносяться:

 1. Великий за обсягом вступ. Початок твору не повинен встигнути втомити читача. Важливо продумати есе структуру таким чином, щоб увага користувача була максимально сконцентрована на сюжеті твору. 
 2. Використання зайвих слів. Головне – правильно розпорядитись обсягом тексту. Необхідно писати про свої почуття, думки, але робити це по суті, не відхиляючись від теми твору.
 3. Перевантаженість тексту фактами та думками інших людей.
 4. Довгі речення. Краще, якщо текст складатиметься з коротких фраз. Це дозволяє швидше розуміти думки автора.

Вимоги до написання та оформлення есе 

Головна вимога до написання есе – уникати плагіату. У цьому типі робіт, як і у творі, мають значення думки й ідеї автора, його погляд на проблему й уміння обгрунтувати його з допомогою доказів. В іншому ж у роботі можна дотримуватися вільної композиції. Багато студентів шукають зразок оформлення есе за ДСТУ. 

На жаль, стандарти не дають чіткої відповіді на це запитання, тому рекомендуємо використовувати звичайні правила, що є актуальними для написання реферату:

 • розмір шрифту Times New Roman – 12-14 пунктів.
 • міжрядковий інтервал – одинарний (для шрифту 12 пунктів) або полуторний (для 14 пунктів). 
 • вирівнювання тексту – за шириною. 
 • абзацний відступ – 1.25 см. 
 • поля ліворуч – 3 см, праворуч – 1 см, зверху та знизу – по 2 см. 

Рекомендації як красиво оформити есе? 

Якщо ви дбаєте не тільки про правильність структури есе, а і про естетичність вигляду роботи, зверніть увагу на ці поради: 

 1. Оформлення есе у Word допускає використання великих літер для виділення теми твору. Але у самому тексті зловживати ними не варто. 
 2. Якщо робота невелика і в ній немає титульного листа, ПІБ студента та номер групи зазвичай вказують у правому верхньому кутку перед темою. 
 3. Тему виділяють жирним шрифтом та розміщують посередині сторінки. 
 4. Важливе правило оформлення електронного есе: не зловживайте шрифтовими виділеннями. Можна підкреслити ключову думку або виділити кілька слів жирним, але не варто робити це занадто часто або використовувати кольорові шрифти. 
 5. Цитати можна виділяти курсивом, але це необов’язково. 
 6. Нумерація сторінок не є обов’язковою вимогою до оформлення есе у ВНЗ, але так викладачеві зручніше перевірятиме роботу. Номери сторінок краще розташовувати внизу та посередині аркуша. 
 7. В есе рідко вставляють ілюстрації, таблиці чи графіки, але якщо ви це робите, не забудьте їх підписати.

Часті запитання про есе

В якому стилі треба писати есе?

Есе передбачає поєднання художнього та публіцистичного жанрів.

Наскільки важливо дотримуватися зазначеної структури есе?

Структура есе має довільну форму. Якщо ви використовуєте у своїй роботі ключові елементи – вступ, основну частину, висновки, ваш твір буде високо оцінений.

Який рекомендований обсяг есе?

Строгих рекомендацій щодо обсягу не існує. Кількість сторінок може варіюватися в діапазоні від 3 до 20 штук.