Вимоги до Оформлення Реферату 2022

Написання рефератів – робота, з якою доведеться зіткнутися студентам усіх ВНЗ незалежно від їхньої спеціальності. Нерідко навіть в одному семестрі передбачено виконання одразу кількох проєктів такого типу. З цієї причини більшість студентів не так відповідально підходить до їх написання і вважає, що оформити реферат можна, так само як і доповідь. Як результат, їм доводиться кілька разів переробляти роботу у зв’язку з тим, що вона не відповідає вимогам, які передбачені чинним ДСТУ. Щоб уникнути подібних проблем, рекомендується вивчити актуальні стандарти до того, як розпочати оформлення реферату 2022.

Основні вимоги як оформити реферат

вимоги до оформлення реферату 2022

Як і у випадку з іншими видами наукових робіт, які необхідно захищати під час навчання в університеті, існують певні вимоги і щодо написання та оформлення реферату. Там потрібно використовувати певний шрифт, грамотно складати розділи та розподіляти матеріали у Додатку.

Як скласти титульний лист

Багато студентів впевнені, що викладачі не звертають увагу на те, як оформлений титульний лист реферату, тому що там відсутня будь-яка практична інформація, що стосується безпосередньо теми роботи. Але така думка помилкова. Насправді більшість викладачів звертають увагу на оформлення цієї сторінки, тому що титульний лист показує, наскільки відповідально студент підходить до навчального процесу.

Титульний лист складається з наступних частин:

 1. Шапка сторінки. Найменування університету та кафедри, на якій студент проходить навчання.
 2. Центр сторінки. Тема роботи та дисципліна, за якою був написаний реферат.
 3. Права сторона листа. Інформація про студента (його ініціали, номер групи) та його наукового керівника (ініціали, науковий ступінь).
 4. Нижня частина листа. Рік написання роботи та місто проведення наукового дослідження.

Крім того, ДСТУ передбачені вимоги до оформлення реферату. До найважливіших правил відносяться:

 • Титульна сторінка має бути роздрукована на аркуші формату A4;
 • Використання шрифту Times New Roman;
 • Використання чорнила чорного кольору;
 • Кегль варіюється від 12 до 16 одиниць;
 • Інтервал між рядками складає 1,5;
 • При написанні найменування ВНЗ використовуються великі літери, для відомостей про кафедру та факультет – малі;
 • Текст має бути вирівняний посередині аркуша. Інформація про студента та викладача вказується з правого боку сторінки.

Важливо відзначити, що багато хто рекомендує приступати до написання титульного аркуша вже після того, як було складено решту роботи, причому зробити це краще в окремому документі. Причина цього полягає в тому, що під час оформлення реферату студенту потрібно вносити правки, через що інформація на першій сторінці може збитися. Використання окремого документа дозволить уникнути таких проблем.

Вимоги до змісту

Відразу після титульного листа йде сторінка зі змістом. Там має бути представлена ​​послідовність параграфів. Зміст дозволяє зрозуміти, про що йтиметься у роботі.

Як оформити зміст реферату?

Вимоги до оформлення змісту у державних стандартах відсутні. Тому при складанні цього розділу студент повинен враховувати побажання викладача та вказівки, подані у методичках конкретного університету.

Важливо, що поруч із кожним розділом, представленому у змісті, необхідно вказати номер сторінки.

Вимоги до вступу

Перед тим, як розпочати написання теоретичної частини, необхідно правильно скласти вступ до роботи.

У вступній частині студент повинен вказати основні ідеї, які хоче передати у роботі. Також йому потрібно прописати мету та завдання, які він хоче вирішити під час проведення дослідження.

Найчастіше максимальний розмір вступу до роботи складає 2 сторінки. Там мають бути відсутні підпункти.

Як оформити розділи реферату

В основній частині роботи студенту потрібно детально прописати методи, які він використовує під час проведення досліджень та результати, отримані ним у підсумку.

На написання реферату приділяється не так багато часу, як на складання фундаментальніших робіт (наприклад, курсовий проєкт). Тому основна частина складається із 16-18 сторінок. Для оформлення реферату треба використовувати графічні зображення, таблиці та діаграми. Завдяки цьому вдається досягти повноти розкриття теми роботи.

Щоб отримати схвалення від наукового керівника, студент повинен складати основну частину проєкту, беручи до уваги такі вимоги:

 • кожний розділ повинен починатися з нового листа;
 • наприкінці всіх розділів необхідно робити невеликі висновки щодо отриманих результатів.

Відповідно до вимог ДСТУ 2022, при складанні заголовків розділів потрібно використовувати кегль 16, а для звичайного тексту – 14. При цьому в найменуваннях розділів відсутні точки, інтервал між ними і основним текстом – 2.

Оформлення заключної частини

Крім висновків після кожного розділу роботи, необхідно написати заключення, в якому будуть представлені основні умовиводи студента в результаті проведення досліджень. Крім того, тут слід показати, яке значення для науки мають отримані відомості.

Оформлення списку використаних джерел

Щоб уникнути проблем під час перевірки проєкту, студент повинен знати, не тільки як писати реферат, але і як презентувати проведену аналітичну роботу. Однією з ключових вимог до реферату в 2022 є наявність правильно складеного переліку джерел, використаних під час написання роботи. Необхідно, щоб:

 • джерела йшли в алфавітному порядку;
 • закони йдуть вище за інші джерела;
 • Інтернет-ресурси ідуть після літератури.

Таким чином, дістаємося висновку, що написання роботи за ДСТУ – не така складна задача як правильно оформлення реферату.  За умови дотримання вимог, зазначених у державних стандартах та вказівок викладача, проєкт буде реалізовано відповідно до актуальних правил.

Часті запитання про реферати

Як правильно підписувати титульну сторінку?

Титульний аркуш роботи має містити назву навчального закладу, у якому відбуватиметься захист проєкту, назву кафедри, спеціальність, а також тему реферату. Необхідно також вказати імʼя викладача, який здійснюватиме перевірку (з науковими регаліями), написати власне ім’я та прізвище, групу.

Що буде, якщо мій реферат не відповідатиме вимогам?

Керівник поверне роботу на доопрацювання. Проєкт не буде оцінено доти, доки оформлення не відповідатиме нормам.

Який шрифт треба використовувати при написанні реферату?

Стандартний шрифт, рекомендований для оформлення всіх видів навчальних робіт – 14 Times New Roman.