Що Таке Дипломна Робота та які Вимоги до Неї Пред’являються?

Дипломна робота – це великий проєкт, який «показує», наскільки добре студент засвоїв отримані знання, і чому зміг навчитися. При написанні дипломної потрібно продемонструвати всі свої навички та вміння. Нерідко студенти не розуміють, що таке дипломна робота, халатно до неї ставляться, тягнуть до останнього, а потім в авральному режимі починають надолужувати втрачене. Як результат – допускаються банальні помилки, проєкт повертають на доопрацювання і доводиться сидіти безсонними ночами, щоби все це виправити. І так аж до дати, на яку призначено захист.

Щоб цього уникнути, рекомендуємо одразу ознайомитися з усіма вимогами до оформлення, структури та ін. Адже в цьому випадку працює інше правило: більше знаєш – міцніше спиш.

Що таке дипломна робота?

Дипломна робота – це масштабне дослідження на тему, яка підходить за спеціальністю студента. У ньому потрібно продемонструвати, що ви не просто прослухали курс лекцій, а здобули певні знання та набули практичних умінь. Їх і потрібно повною мірою продемонструвати під час виконання цієї задачі.

Дипломна робота – це досить складний і трудомісткий процес. Тому теми видаються практично на початку навчального року, щоб студенти мали достатньо часу на виконання проєкту. Здається він частинами – розділами. Для зручності зазвичай вказуються дедлайн – точні дати, коли на столі у викладача вже повинна лежати ваша робота. Після вивчення її зі 100% ймовірністю повернуть на доопрацювання, тому що з першого разу ідеального результату не досягти, але головне – здати вчасно потрібний розділ.

Етапи написання дипломної роботи

дипломна робота - етапи написання

Диплом пишеться у наступному порядку:

 1. Вибір наукового керівника (ним може стати будь-який викладач на кафедрі).
 2. Вибір теми (вибирається із доступних варіантів, також можна запропонувати свою).
 3. Затвердження теми (її затверджує науковий керівник).
 4. Одержання завдання (тільки цьому етапі можна розпочинати виконання проєкту).
 5. Складання плану роботи та затвердження в наукового керівника.
 6. Підбір літератури, затвердження у керівника.
 7. Написання роботи з поетапним здаванням в обумовлені терміни.
 8. Підготовка доповіді для усного виступу та пакета супровідної документації.
 9. Нормоконтроль (перевірка на відповідність усім вимогам оформлення).
 10. Захист диплому.

Щоб дипломна робота відповідала всім вимогам, важливо дотримуватися цієї послідовності дій.

Вимоги до структури диплома

Основна частина диплома складається з 3 розділів:

 1. Перший. Містить менше ніж 3 параграфів. Тут аналізується теоретична інформація з розкриттям центральних понять, суті явища чи процесу, різних точок зору на об’єкт дослідження.
 2. Другий. Містить щонайменше 3 підрозділи. Тут наводяться факти та аналізується проблема, обов’язково прикріплюються статистичні довідки з характеристиками даного явища, тенденціями, недоліками його розвитку/стану.
 3. Третій. Містить щонайменше 3 параграфи. Тут пропонуються способи розв’язання проблеми на основі даних з другого та першого розділів.

Наприкінці робляться висновки, також додається список використаних джерел та блок із додатками.

Вимоги до оформлення дипломної роботи

Студентам обов’язково видають методичку, в якій зазначено, як має бути оформлена дипломна робота. Вимоги можуть відрізнятися залежно від ВНЗ, але в середньому вони виглядають так:

 • обсяг – 50-100 сторінок (без урахування переліку літератури);
 • кількість джерел – 30+ (більшість видань – не старше п’яти років);
 • шрифт – Times New Roman;
 • розмір – заголовки – 16, підзаголовки – 15, основний текст – 14;
 • міжрядковий інтервал – 1.5;
 • поля – 2 см ліворуч, внизу та зверху, 1 см справа.

Також диплом обов’язково перевіряється на плагіат. Для точних наук унікальність має становити від 75%, для гуманітарних – від 80%.

Дипломна робота для магістра та бакалавра: відмінності у вимогах

Попри те, що дипломна робота – це однаковий проєкт для всіх випускників, існує ряд нюансів, які стосуються лише бакалаврів чи лише магістрів. Причина в тому, що це дві різні ступені. Бакалавр – спеціаліст, готовий працювати за фахом. Магістр – найвищий освітній ступінь. Саме останню краще освоювати для здобуття престижної роботи в нашій країні.

Основні вимоги, яким має відповідати дипломна робота бакалавра:

 • об’єм – 50-70 аркушів;
 • структура – ​​теоретична та аналітична частина, частина з рекомендаціями (у другому та третьому розділі можна описувати досліджувану ситуацію);
 • кількість використовуваних джерел – від 30;
 • ступінь вивчення об’єкта – останні 2-3 роки роботи підприємства.

Основні вимоги, яким повинна відповідати дипломна робота магістра:

 • обсяг – 100-120 аркушів;
 • структура – ​​аналогічна (робити опис досліджуваної ситуації не можна);
 • кількість використовуваних джерел – не менше 100 (обов’язково потрібно робити примітки до використаної літератури, до цього дуже чіпляються);
 • ступінь вивчення об’єкта – останні 5 років діяльності підприємства.

Також третину роботи магістра (дані з Wikipedia) повинні складати рекомендації щодо покращення поточної ситуації, причому практичного характеру.

Відповіді на поширені запитання

Чим дипломна робота відрізняється від проєкту?

Проєкт пишуть випускники технічних ВНЗ та прикладних спеціальностей, диплом – студенти, які вивчають природничі, гуманітарні, суспільні науки (або опановують творчі професії).

Де ознайомитись з вимогами до диплома?

Вони вказуються у методичці, яка викладається на офіційному сайті ВНЗ.

Чи обов’язково треба перевіряти диплом на плагіат?

Так. Якщо унікальність буде низькою, його повернуть на доопрацювання.